Xe đạp đường thể thao VG 8/9/10/11 Băng xe đạp bằng thép tốc độ - Silver
Thích hợp cho xe đạp Road Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn...
$16.99
VG Sports Road Bike Xe đạp thép 8 tốc độ - Silver
[Thông số kỹ thuật]: Băng 8 tốc độ chất lượng cao, 11x25 Bánh răng: 11-13-15-17-19-21-23-25T [Trọng lượng]: 8speed11-25t (khoảng 254g); 8speed11-28t (khoảng 270g); 8tốc độ11-32t (khoảng 327g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn...
$16.99
VG Sports Road Bike Xe đạp thép 9 tốc độ - Silver
[Thông số kỹ thuật]: Băng 9 tốc độ chất lượng cao, 11x25 Cogs: 11-13-14-15-17-19-21-23-25T [Trọng lượng]: 9speed11-25t (khoảng 276g); 9tốc độ11-28t (khoảng 288g); 9tốc độ11-32t (khoảng 349g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn...
$17.99
VG Sports Road Bike Băng xe đạp thép 10 tốc độ - Silver
[Thông số kỹ thuật]: Băng 10 tốc độ chất lượng cao, 11x25 Bánh răng: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25T [Trọng lượng]: 10speed11-25t (khoảng 288g); 10tốc độ11-28t (khoảng 305g); 10 tốc độ11-32t (khoảng 360g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả...
$22.99
VG Sports Road Bike Xe đạp thép 11 tốc độ - Silver
$28.99
  • + 1
VG Sports Road Bike Xe đạp thép 11 tốc độ - Silver
[Thông số kỹ thuật]: Băng 11 tốc độ chất lượng cao, 11x28T Bánh răng: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T [Trọng lượng]: 10speed11-28t (khoảng 350g); 10tốc độ11-32t (khoảng 377g); 10 tốc độ11-36t (khoảng 476g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại...
$28.99
  • + 1
Băng xe đạp bằng thép tốc độ VG Sports Black 8/9/10/11
Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn cứng cáp [Chi tiết]: Ren bên...
$20.99
VG Sports Rainbow Road Bike 8/9/10/11 Băng xe đạp bằng thép tốc độ
Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn cứng cáp [Chi tiết]: Ren bên...
$23.99
Băng xe đạp bằng thép tốc độ VG Sports Silver 8/9/10/11/12 - Silver
Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn cứng cáp [Chi tiết]: Ren bên...
$16.99
Băng xe đạp bằng thép tốc độ VG Sports Gold 8/9/10/11 - Gold
Tương thích với Shimano (nhưng SLX, Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD, XDR, GX, X01, X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn cứng cáp...
$22.99