Xe đạp đường thể thao VG 8/9/10/11 Băng xe đạp bằng thép tốc độ - Silver
Thích hợp cho xe đạp Road Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn...
$16.99
Băng xe đạp bằng thép tốc độ VG Sports MTB 8/9/10/11/12 - Black&Silver
Thích hợp cho MTB Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn cứng cáp [Chi...
$20.99
Băng xe đạp bằng nhôm tốc độ VG Sports MTB 8/9/10/11/12 - Black
Thích hợp cho MTB Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn cứng cáp/Hợp kim...
$40.99
VG Sports 5/6/7/8/9/10/11 Tốc độ Bánh xe vít tự do bằng thép xe đạp
Tương thích với Hua xoay [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn cứng cáp [Chi tiết]: Ren bên trong có độ chính xác cao đảm bảo kết nối chặt chẽ với trục...
$18.99
VG Sports MTB 8 ​​tốc độ khung nhôm xe đạp nhẹ - Black
[Thông số kỹ thuật]: Băng 8 tốc độ chất lượng cao, 11x42t Bánh răng: 11-13-16-20-24-30-36-42T [Trọng lượng]: 8speed11-42t (khoảng 377g), phù hợp với mọi loại MTB [Vật liệu răng cưa]: Thép cường độ cao mạ niken; vật liệu chất lượng cao cải...
$40.99
VG Sports MTB Giá đỡ bằng nhôm 9 tốc độ cho xe đạp hạng nhẹ - Black
[Thông số kỹ thuật]: Băng 9 tốc độ chất lượng cao, 11x40t Bánh răng: 11-13-16-20-24-28-32-36-40T [Trọng lượng]: 9speed11-40t (khoảng 420g); 9speed11-42t (khoảng 426g); 9speed11-46t (khoảng 459g), phù hợp với mọi loại MTB [Vật liệu răng cưa]: Thép cường độ cao mạ niken;...
$42.99
VG Sports MTB 10 tốc độ Giá đỡ bằng nhôm cho xe đạp nhẹ - Black
[Thông số kỹ thuật]: Băng 10 tốc độ chất lượng cao, 11x40t Bánh răng: 11-13-15-17-21-24-28-32-36-40T [Trọng lượng]: 10speed11-40t (khoảng 430g); 10tốc độ11-42t (khoảng 450g); 10speed11-46t (khoảng 467g);10speed11-50t (khoảng 540g), phù hợp với mọi loại xe đạp leo núi [Vật liệu...
$50.99
VG Sports MTB 11 tốc độ Giá đỡ bằng nhôm cho xe đạp nhẹ - Black
[Thông số kỹ thuật]: Băng 11 tốc độ chất lượng cao, 11x40t Bánh răng: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-40T [Trọng lượng]: 11speed11-40t (khoảng 446g); 11tốc độ11-42t (khoảng 460g); 11speed11-46t (khoảng 540g); 11 tốc độ11-50t (khoảng 580g), phù hợp với mọi loại MTB [Vật liệu răng cưa]:...
$56.99
VG Sports MTB 12 tốc độ Giá đỡ bằng nhôm cho xe đạp nhẹ - Black
[Thông số kỹ thuật]: Băng 12 tốc độ chất lượng cao, 11x50t Bánh răng: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50T [Trọng lượng]: 12speed11-50t (khoảng 600g); 12tốc độ11-52t (khoảng 680g), phù hợp với mọi loại xe đạp leo núi [Vật liệu răng cưa]: Thép cường độ...
$65.99
Hộp đựng xe đạp bằng thép 8 tốc độ VG Sports MTB - Black&Silver
[Thông số kỹ thuật]: Băng cassette 8 tốc độ chất lượng cao, 11x36t Bánh răng: 11-13-16-20-24-28-32-36T [Trọng lượng]: 8speed11-36t (khoảng 395g); 8speed11-40t (khoảng 464g); 8tốc độ11-42t (khoảng 481g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả...
$20.99
Băng xe đạp thép 9 tốc độ VG Sports MTB - Gold
[Thông số kỹ thuật]: Băng 9 tốc độ chất lượng cao, 11x36t Bánh răng: 11-13-15-17-21-24-28-32-36T [Trọng lượng]: 9speed11-36t (khoảng 428g); 9tốc độ11-40t (khoảng 570g); 8tốc độ11-42t (khoảng 589g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả...
$27.99
Băng xe đạp thép 10 tốc độ VG Sports MTB - Gold
[Thông số kỹ thuật]: Băng 10 tốc độ chất lượng cao, 11x36t Bánh răng: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T [Trọng lượng]: 10speed11-36t (khoảng 470g); 10tốc độ11-40t (khoảng 615g); 10 tốc độ11-42t (khoảng 640g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại...
$30.99
Băng xe đạp thép 11 tốc độ VG Sports MTB - Black&Silver
[Thông số kỹ thuật]: Băng 11 tốc độ chất lượng cao, 11x36t Bánh răng: 11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36T [Trọng lượng]: 11speed11-36t (khoảng 461g); 11speed11-40t (khoảng 609g); 11speed11-42t (khoảng 620g); 11speed11-46t (khoảng 768g); 11tốc độ11-50t (khoảng 802g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp...
$39.99
Băng xe đạp thép VG Sports MTB 12 tốc độ 11-50T
[Thông số kỹ thuật]: Băng 12 tốc độ chất lượng cao, 11x50t Bánh răng: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50T [Trọng lượng]: khoảng 807g [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn cứng cáp [Chi tiết]: Ren...
$48.99
VG Sports Road Bike Xe đạp thép 8 tốc độ - Silver
[Thông số kỹ thuật]: Băng 8 tốc độ chất lượng cao, 11x25 Bánh răng: 11-13-15-17-19-21-23-25T [Trọng lượng]: 8speed11-25t (khoảng 254g); 8speed11-28t (khoảng 270g); 8tốc độ11-32t (khoảng 327g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn...
$16.99
VG Sports Road Bike Xe đạp thép 9 tốc độ - Silver
[Thông số kỹ thuật]: Băng 9 tốc độ chất lượng cao, 11x25 Cogs: 11-13-14-15-17-19-21-23-25T [Trọng lượng]: 9speed11-25t (khoảng 276g); 9tốc độ11-28t (khoảng 288g); 9tốc độ11-32t (khoảng 349g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn...
$17.99