Băng xe đạp bằng nhôm tốc độ VG Sports MTB 8/9/10/11/12 - Black
Thích hợp cho MTB Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn cứng cáp/Hợp kim...
$40.99
Băng xe đạp bằng thép tốc độ VG Sports MTB 8/9/10/11/12 - Black&Silver
Thích hợp cho MTB Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn cứng cáp [Chi...
$20.99
VG Sports MTB 8 ​​tốc độ khung nhôm xe đạp nhẹ - Black
[Thông số kỹ thuật]: Băng 8 tốc độ chất lượng cao, 11x42t Bánh răng: 11-13-16-20-24-30-36-42T [Trọng lượng]: 8speed11-42t (khoảng 377g), phù hợp với mọi loại MTB [Vật liệu răng cưa]: Thép cường độ cao mạ niken; vật liệu chất lượng cao cải...
$40.99
VG Sports MTB Giá đỡ bằng nhôm 9 tốc độ cho xe đạp hạng nhẹ - Black
[Thông số kỹ thuật]: Băng 9 tốc độ chất lượng cao, 11x40t Bánh răng: 11-13-16-20-24-28-32-36-40T [Trọng lượng]: 9speed11-40t (khoảng 420g); 9speed11-42t (khoảng 426g); 9speed11-46t (khoảng 459g), phù hợp với mọi loại MTB [Vật liệu răng cưa]: Thép cường độ cao mạ niken;...
$42.99
VG Sports MTB 10 tốc độ Giá đỡ bằng nhôm cho xe đạp nhẹ - Black
[Thông số kỹ thuật]: Băng 10 tốc độ chất lượng cao, 11x40t Bánh răng: 11-13-15-17-21-24-28-32-36-40T [Trọng lượng]: 10speed11-40t (khoảng 430g); 10tốc độ11-42t (khoảng 450g); 10speed11-46t (khoảng 467g);10speed11-50t (khoảng 540g), phù hợp với mọi loại xe đạp leo núi [Vật liệu...
$50.99
VG Sports MTB 11 tốc độ Giá đỡ bằng nhôm cho xe đạp nhẹ - Black
[Thông số kỹ thuật]: Băng 11 tốc độ chất lượng cao, 11x40t Bánh răng: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-40T [Trọng lượng]: 11speed11-40t (khoảng 446g); 11tốc độ11-42t (khoảng 460g); 11speed11-46t (khoảng 540g); 11 tốc độ11-50t (khoảng 580g), phù hợp với mọi loại MTB [Vật liệu răng cưa]:...
$56.99
VG Sports MTB 12 tốc độ Giá đỡ bằng nhôm cho xe đạp nhẹ - Black
[Thông số kỹ thuật]: Băng 12 tốc độ chất lượng cao, 11x50t Bánh răng: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50T [Trọng lượng]: 12speed11-50t (khoảng 600g); 12tốc độ11-52t (khoảng 680g), phù hợp với mọi loại xe đạp leo núi [Vật liệu răng cưa]: Thép cường độ...
$65.99
Hộp đựng xe đạp bằng thép 8 tốc độ VG Sports MTB - Black&Silver
[Thông số kỹ thuật]: Băng cassette 8 tốc độ chất lượng cao, 11x36t Bánh răng: 11-13-16-20-24-28-32-36T [Trọng lượng]: 8speed11-36t (khoảng 395g); 8speed11-40t (khoảng 464g); 8tốc độ11-42t (khoảng 481g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả...
$20.99
Băng xe đạp thép 9 tốc độ VG Sports MTB - Gold
[Thông số kỹ thuật]: Băng 9 tốc độ chất lượng cao, 11x36t Bánh răng: 11-13-15-17-21-24-28-32-36T [Trọng lượng]: 9speed11-36t (khoảng 428g); 9tốc độ11-40t (khoảng 570g); 8tốc độ11-42t (khoảng 589g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả...
$27.99
Băng xe đạp thép 10 tốc độ VG Sports MTB - Gold
[Thông số kỹ thuật]: Băng 10 tốc độ chất lượng cao, 11x36t Bánh răng: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T [Trọng lượng]: 10speed11-36t (khoảng 470g); 10tốc độ11-40t (khoảng 615g); 10 tốc độ11-42t (khoảng 640g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại...
$30.99
Băng xe đạp thép 11 tốc độ VG Sports MTB - Black&Silver
[Thông số kỹ thuật]: Băng 11 tốc độ chất lượng cao, 11x36t Bánh răng: 11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36T [Trọng lượng]: 11speed11-36t (khoảng 461g); 11speed11-40t (khoảng 609g); 11speed11-42t (khoảng 620g); 11speed11-46t (khoảng 768g); 11tốc độ11-50t (khoảng 802g) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp...
$39.99
Băng xe đạp thép VG Sports MTB 12 tốc độ 11-50T
[Thông số kỹ thuật]: Băng 12 tốc độ chất lượng cao, 11x50t Bánh răng: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50T [Trọng lượng]: khoảng 807g [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn cứng cáp [Chi tiết]: Ren...
$48.99
VG Sports Black 8/9/10/11/12 Tốc độ xe đạp bằng nhôm
Thích hợp cho MTB Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn bền bỉ/Hợp kim...
$40.99
VG Sports Black&Silver 8/9/10/11/12 Tốc độ xe đạp bằng nhôm
Thích hợp cho MTB Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn bền bỉ/Hợp kim...
$33.99
VG Sports Rainbow 8/9/10/11/12 Băng xe đạp bằng nhôm tốc độ
Thích hợp cho MTB Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn bền bỉ/Hợp kim...
$38.99
VG Sports Black&Gold 8/9/10/11/12 Tốc độ xe đạp bằng nhôm
Thích hợp cho MTB Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn bền bỉ/Hợp kim...
$38.99
Băng xe đạp bằng thép tốc độ VG Sports Black 8/9/10/11
Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn cứng cáp [Chi tiết]: Ren bên...
$20.99
Băng xe đạp bằng thép tốc độ VG Sports Silver 8/9/10/11/12 - Silver
Tương thích với Shimano (nhưng SLX,Micro Splin Không tương thích ), tương thích với SRAM (nhưng Sram XD,XDR, GX,X01,X11 Không tương thích) [Vật liệu]: Thép cường độ cao, lớp mạ niken mang lại khả năng chống ăn mòn cứng cáp [Chi tiết]: Ren bên...
$16.99